ตั้งค่า Offline ใน facebook chat

เนื่องจาก facebook เป็น Social network ที่ได้รับความนิยมเป็นอันมาก  ดังนั้นเชื่อว่าหลายคนคงจะมีเพื่อ...

ประเภทและนามสกุลของไฟล์ชนิดต่างๆ

ประเภทและนามสกุลของไฟล์ชนิดต่างๆ

File Type - ประเภทของไฟล์ หรือ นามสกุลของไฟล์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้                     โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง การเรียนรู้...

บันทึกวีดีโอการทำงานในหน้าจอ Desktop ด้วยโปรแกรมฟรี VLC media player

บทความก่อน เคยพูดถึงการใช้งานโปรแกรม Vlc media player มาหลายอย่างแล้ว ตั้งแต่ การจับภาพหน้าจอ   การใ...