การแตก zip ไฟล์ ด้วยโปรแกรม winrar

ไปดาวน์โหลดไฟล์ประเภท zip ไฟล์มา ( Type: winzip File) ก่อนใช้งานไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้ เราจำเป็นต้องแ...

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับคอมพิวเตอร์ windows 7

  เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนที่ใช้งาน จำเป็นต้องวางไว้ประจำที่กับห้องทำงาน  ซึ่งบางครั้งอาจจะมีบางค...