การนำแบบทดสอบ Quiz สร้างจาก Wondershare quiz creator ไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของ การสร้างแบบทดสอบ Inteactive แบบ Multiple choice ในโปรแกรม Wondershare quiz crea...

ปรับแต่ง Quiz Template ใน Wondershare quiz creator

หลังจากได้ ข้อสอบ Interactive แบบ Multiple choice     เพิ่ม เงื่อนไขในแบบทดสอบ ขั้นตอนถัดมา คือการแ...

ตั้งค่า Quiz properties ใน Wondershare quiz creator

หลังจาก สร้างแบบทดสอบแบบ Multiple choice ได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว   ในแบบทดสอบมักจะต้องมีคำสั่ง ...

ทำแบบทดสอบ Interactive Multiple choice ด้วย Quiz Builder

เคยตั้งใจจะทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเวบบล็อกเป็นการแชร์ความรูู้ ก็ทำได้ไม่กี่แบบทดสอบที่เค...

ใบงาน Word Search ง่าย ๆ ด้วย Worksheet Factory

เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะต้องเดินทางไกลบ่อยๆ   ไม่มีนิสัยชอบคุย  ดังนั้น ขณะที่เดินทางถ้าไม่หลับก็จะต้อ...