ลบพื้นหลัง (Remove Background) รูปภาพใน Powerpoint

ช่วงนี้กำลังศึกษา animation ด้วยโปรแกรม powerpoint ค่ะ อาจจะเห็นบทความเกี่ยวกับ ppt ขึ้นมาติด ๆ กัน ...

การบันทึกไฟล์ PowerPoint 2010 เป็น webpage

หากว่าเพื่อนท่านใด  ใช้โปรแกรม Powerpoint 2007 อาจจะบอกว่าไม่ยากเลย ถ้าต้องการบันทึกไฟล์งานนำเสนอเป็...

แยกไฟล์มีเดีย ไฟล์รูปภาพออกจาก PowerPoint แบบง่าย ๆ

นึกอยากนำเอารูปภาพในไฟล์นำเสนอ Powerpoint ออกมาเป็นไฟล์รูปภาพเดี่ยว ๆ เอาไว้ใช้งานอื่น ๆ  หากต้องใช...