วิธีเล่นไฟล์หนัง ifo ,bup และ vob

เพื่อนร่วมงานไปได้แผ่นภาพยนต์ DVD มาเปิดเล่นบนโน๊ตบุ๊คแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเปิดเล่นได้  จึงได้เข้ามาถ...

สมัครใช้งานบริการของ Google ด้วย Google Account

สมัครใช้งานบริการของ Google ด้วย Google Account

เพราะรับอาสาจัดทำเวบบล็อกด้วย blogger ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อเผยแพร่ผลงาน ดิฉันเองจึงได้เริ่มต้นขั้นตอนแรกในการทำเวบบล็อก นั่นคือ สมัค...