แก้ปัญหา Connectify (CF001006) Windows Hosted Network reported

เป็นผู้ใช้ โปรแกรม Connectify ในการแชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากโน๊ตบุ๊คไปยังอุปกรณ์อื่นๆ แต่มาวันหนึ่ง...