แก้ปัญหา Connectify แจ้ง Error ว่า CF00100E

ไม่กี่วันที่ผ่านมา  ต้อง Format คอมพิวเตอร์หม่ หลังจากนั้น ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งซะใหม่  และหนึ...