คำสั่ง Keyboard ที่น่าใช้

วันนี้นำคำสั่งที่ใช้งาน keyboard ที่เราควรจะจำไว้ใช้งาน  เพื่อการทำงานจะไ้ดง่าย ขึ้น    CTRL+C –คัด...

โปรแกรมบันทึกรายรับ-รายจ่ายปี2558

รู้สึกหงุดหงิดกับการใช้จ่ายเงินของตน  ไม่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่  ประกาศเงินเดือนขึ้นกี่รอบ  ก็ไม่เคยมี...