วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ใน Google sheet

 วันนี้หยิบเอาวิธีการง่ายๆ ในการเปลี่ยนตัวอักษรอังกฤษจากตัวพิมพ์เล็ก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่  หรือ ตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นตัวพิมพ์เล็ก  หรือ  ให้เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวหน้า  หรือให้เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในกรณีขึ้นต้นและโยค  และปรับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบหัวข้อสำคัญ  ได้แบบแสนง่าย   ในบริการฟรี ๆ บน Google drive ของ Google นั่นก็คือ Google sheet ค่ะ


 

การปรับแต่งข้อความจากที่กล่าวมานี้สามารถทำได้แสนง่ายเพียงดาวโหลด addon ฟรีของ Google sheet ที่มีชื่อว่า  Change  Case 

หลังการติดตั้งเพียงแดรกเลือกบริเวณคอลัมภ์ที่ต้องการปรับแต่งข้อความก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้แบบง่ายๆ  
A
ll  uppercase :   เปลี่ยนตัวอักษรในคอลัมภ์ที่เลือกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

All  lowercase  : เปลี่ยนตัวอักษรในคอลัมภ์ที่เลือกเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

First  letter  capitals  : ให้เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวหน้าของคำ 

Inverst  case  :  แปลงจากคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก  หรือ ตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

Sentence  case :  เมื่อคำนั้นเป็นประโยค  คำที่ขึ้นต้นหน้าจะประโยคจะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

Title  case  :  เปลี่ยนประโยคหรือข้อความให้เป็นรูปแบบ Title (หัวข้อ) นั่นคือตัวหน้าของคำจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 

 

 เอาไปลองใช้กันดูค่ะ  มันทำให้การทำงานบน Google sheet  ง่ายมาก ๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น