วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตั้งค่าการอัพเดทฐานข้อมูลอื่นด้วย Action ใน AppSheet

คำสั่ง SELECT คือเลือกคอลัมภ์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

SELECT(Print[ID], ([ID] = [_THISROW].[ID]), TRUE)

จากคำสั่ง  ให้เลือกจากฐานข้อมูล  Print โดยเอาคอลัมภ์ ID มาเลือก  มีเงื่อนไขว่า ID ที่เอามาเลือกนี้ต้องมีค่าเท่ากับ ID ในฐานข้อมูลปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น