วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Count Down Timer ใน Appsheet

 สูตรที่ใช้ในการจัดการกับแอพพลิเคชั่นที่สร้างใน AppSheet สำหรับใช้ในการจัดการเวลา 

ในตาราง Form

คอลัมภ์ 

 [Number1]    = RANDBETWEEN(1,COUNT(Question[Number]))

             [Question]  = LOOKUP([Number1], "Question", "Number", "Question")

             [Elapsed time] = second([EndDate]-[StartDate])+minute([EndDate]-[StartDate])*60+hour([EndDate]-[StartDate])*3600

            [Respond] = concatenate("คุณใช้เวลา ",[Elapsed  time]," วินาที. ",if([Elapsed  time]<10,"ยินดีด้วยคุณยอดเยี่ยมมาก!","คุณใช้เวลาเกินกำหนด, เสียใจด้วยคุณไม่ได้คะแนน."))ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น