วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สร้าง Url ของไฟล์รูปภาพ เอกสาร วีดีโอและ ออดิโอใน AppSheet

หากต้องการสร้าง url ของไฟล์ที่อัพโหลดผ่านไปยังแอพพลิเคชั่นที่สร้างจาก Appsheet  เพื่อใช้สำหรับดาวน์โหลด หรือ อะไรก็แล้วแต่  สามารถใช้คำสั่ง ในการสร้าง โดยใช้คำสั่ง Concatenate เป็นตัวเชื่อม

โดยอาจสร้างเป็น Virtual Column ขึ้นมาเพื่อสร้าง เป็นคอลัมภ์บันทึก  url โดยมีสูตรเพื่อสร้าง เป็นลิงค์ดังนี้ 

CONCATENATE(“https://www.appsheet.com/template/gettablefileurl?appName=",“ชื่อแอพ”,"&tableName=",“ชื่อตารางที่ใช้งาน”,"&fileName=”,คอลัมภ์ที่ใช้งาน)

ยกตัวอย่าง
จากฐานข้อมูลใน Google sheet  หากเราต้องการสร้างลิงค์รูปภาพใน คอลัมภ์ Picture1 เราก็สามารถสร้าง Virtual column และในช่อง Fomular ก็ใส่สูตรไปว่า

CONCATENATE(“https://www.appsheet.com/template/gettablefileurl?appName=",“PictureVocab-1349847”,"&tableName=",“Question”,"&fileName=”,[Picture1])

เพื่อสร้าง Url ให้กับรูปภาพ 1 ส่วนไฟล์วีดีโอ  ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสาร สามารถสร้างโดยสูตรเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยนคอลัมภ์และ ตารางให้ถูกต้อง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น