สร้าง Url ของไฟล์รูปภาพ เอกสาร วีดีโอและ ออดิโอใน AppSheet

หากต้องการสร้าง url ของไฟล์ที่อัพโหลดผ่านไปยังแอพพลิเคชั่นที่สร้างจาก Appsheet  เพื่อใช้สำหรับดาวน์โหลด หรือ อะไรก็แล้วแต่  สามารถใช้คำสั่ง ในการสร้าง โดยใช้คำสั่ง Concatenate เป็นตัวเชื่อม

โดยอาจสร้างเป็น Virtual Column ขึ้นมาเพื่อสร้าง เป็นคอลัมภ์บันทึก  url โดยมีสูตรเพื่อสร้าง เป็นลิงค์ดังนี้ 

CONCATENATE(“https://www.appsheet.com/template/gettablefileurl?appName=",“ชื่อแอพ”,"&tableName=",“ชื่อตารางที่ใช้งาน”,"&fileName=”,คอลัมภ์ที่ใช้งาน)

ยกตัวอย่าง
จากฐานข้อมูลใน Google sheet  หากเราต้องการสร้างลิงค์รูปภาพใน คอลัมภ์ Picture1 เราก็สามารถสร้าง Virtual column และในช่อง Fomular ก็ใส่สูตรไปว่า

CONCATENATE(“https://www.appsheet.com/template/gettablefileurl?appName=",“PictureVocab-1349847”,"&tableName=",“Question”,"&fileName=”,[Picture1])

เพื่อสร้าง Url ให้กับรูปภาพ 1 ส่วนไฟล์วีดีโอ  ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสาร สามารถสร้างโดยสูตรเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยนคอลัมภ์และ ตารางให้ถูกต้อง
Previous
Next Post »