แก้ปัญหาจอ Youtube เป็นสีเขียว มีแต่เสียงไม่มีภาพ

มาเจอปัญหาแปลก ๆ เข้าให้เมือเปิด Youtube ขึ้นมา เล่นกลับพบว่า วีดีโอจาก Youtube มีสถานะการเล่นปกติ แต่หน้าจอเป็นสีเขียว   อาการนอกเหนือจากน...