ตั้งค่าให้บันทึกได้วันละครั้ง |AppSheet

 คำสั่งให้สามารถบันทึกได้วันละครั้ง   ใน AppSheet  not(in([_this], select(Item[Name], not(in([Key], list([_thisrow].[Key])))))) [Key] คือคอล...

LIST ใน AppSheet

 LIST คือรูปแบบการแสดงเป็นรายการ เช่น 1,2,3,4   ส่วนมาแสดงเป็นลิสต์จะใช้คำสั่ง SELECT   รูปแบบ LIST สามารถตั้งค่าเป็นรูปแบบ TEXT ได้  คำสั่ง...

คำสั่ง OR และ AND ใน AppSheet

คำสั่ง OR หรือ มีรูปแบคำสั่ง   OR(FALSE, TRUE) หมายถึง คอลัมภ์ที่เราใช้อยู่ จะมีค่าอยู่ คือ FALSE หรือไม่ก็ TRUE ตัวอย่าง คำสั่ง OR(([Colo...

ตั้งค่าการอัพเดทฐานข้อมูลอื่นด้วย Action ใน AppSheet

คำสั่ง SELECT คือเลือกคอลัมภ์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ  SELECT(Print[ID], ([ID] = [_THISROW].[ID]), TRUE) จากคำสั่ง  ให้เลือกจากฐานข้อมูล  Print...

คำสั่ง ใน Automation ของ AppSheet

รูปแบบการใช้คำสั่ง CONCATENATE เป็นการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน รูปแบบ CONCATENATE("text1", "text2", "text3 ")...