สร้าง Url ของไฟล์รูปภาพ เอกสาร วีดีโอและ ออดิโอใน AppSheet

หากต้องการสร้าง url ของไฟล์ที่อัพโหลดผ่านไปยังแอพพลิเคชั่นที่สร้างจาก Appsheet  เพื่อใช้สำหรับดาวน์โหลด หรือ อะไรก็แล้วแต่  สามารถใช้คำสั่ง ...

แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม

 แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม บทความก่อนได้นำเสนอ วิธีการในการแยกข้อความออกจากกัน  โดยแยกส่วนที่เป็นตัวอักษรพิเศษเช่น , ออกจ...

แยกข้อความออกจากกันเป็นแถวใหม่ใน Google sheet

 สวัสดีค่ะ วันนี้เอาวิธีการในการแยกข้อความออกจากกันมาฝากค่ะ  สำหรับวิธีการแยกข้อความออกจากกันเป็นแต่ละคอลัมภ์เคยนำเสนอในคลิป Youtube ไปแล้ว ...