เปลี่ยน ปี คศ.เป็นปี พ.ศ ใน Google sheet

ใครกำลังติดปัญหาในการกำหนดรูปแบบวันที่ ใน Google sheet ที่เดือนเป็นภาษาอังกฤษ และปี เป็น คศ. แทนที่จะเป็นปี พศ.ตามมาทางนี้ค่ะ ขั้นตอนในการต...

แปลภาษาใน Google sheet

ไปเรียนรู้การใช้งาน Google sheet มาค่ะ เพราะว่าจะมาใช้เขียนแอพใน appsheet วันนี้จึงได้เรียนรู้วิธีการแปลภาษาใน Google sheet เพื่อมาบันทึกไว้...