LIST ใน AppSheet

 LIST คือรูปแบบการแสดงเป็นรายการ เช่น 1,2,3,4   ส่วนมาแสดงเป็นลิสต์จะใช้คำสั่ง SELECT   รูปแบบ LIST สามารถตั้งค่าเป็นรูปแบบ TEXT ได้  คำสั่ง...

คำสั่ง OR และ AND ใน AppSheet

คำสั่ง OR หรือ มีรูปแบคำสั่ง   OR(FALSE, TRUE) หมายถึง คอลัมภ์ที่เราใช้อยู่ จะมีค่าอยู่ คือ FALSE หรือไม่ก็ TRUE ตัวอย่าง คำสั่ง OR(([Colo...

ตั้งค่าการอัพเดทฐานข้อมูลอื่นด้วย Action ใน AppSheet

คำสั่ง SELECT คือเลือกคอลัมภ์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ  SELECT(Print[ID], ([ID] = [_THISROW].[ID]), TRUE) จากคำสั่ง  ให้เลือกจากฐานข้อมูล  Print...

คำสั่ง ใน Automation ของ AppSheet

รูปแบบการใช้คำสั่ง CONCATENATE เป็นการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกัน รูปแบบ CONCATENATE("text1", "text2", "text3 ")...

สร้าง Url ของไฟล์รูปภาพ เอกสาร วีดีโอและ ออดิโอใน AppSheet

หากต้องการสร้าง url ของไฟล์ที่อัพโหลดผ่านไปยังแอพพลิเคชั่นที่สร้างจาก Appsheet  เพื่อใช้สำหรับดาวน์โหลด หรือ อะไรก็แล้วแต่  สามารถใช้คำสั่ง ...

แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม

 แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม บทความก่อนได้นำเสนอ วิธีการในการแยกข้อความออกจากกัน  โดยแยกส่วนที่เป็นตัวอักษรพิเศษเช่น , ออกจ...

แยกข้อความออกจากกันเป็นแถวใหม่ใน Google sheet

 สวัสดีค่ะ วันนี้เอาวิธีการในการแยกข้อความออกจากกันมาฝากค่ะ  สำหรับวิธีการแยกข้อความออกจากกันเป็นแต่ละคอลัมภ์เคยนำเสนอในคลิป Youtube ไปแล้ว ...