เชื่อมข้อความในแต่ละแถวมาไว้ในแถวเดียวใน GoogleSheet

จากภาพ หากเราต้องการจะเอาข้อความต่างแถวเข้ามาอยู่ในเซลล์เดียวกันแต่คนละบรรทัดอย่างในภาพด้านบน เราสามารถทำงานง่ายๆ ใน GoogleSheet ดังนี้     ...