โปรแกรมทำภาพโปสเตอร์จากเครื่องพิมพ์ Inkjet

ดิฉันเคยได้ภาพมาภาพหนึ่ง  อยากทำให้มีขนาดใหญ่เป็นโปสเตอร์ปิดไว้หลังห้อง    แต่จนแล้วจนรอด เพราะจะไปหาปริ้นเตอร์ที่ไหนมาพิมพ์ภาพได้ใหญ่ตามต้อ...

ยกเลิกรับการแจ้งเตือนทาง Email จาก Facebook

เปิดอีเมล์แล้วได้เครียด เพราะว่าจดหมายใหม่ เย๊อะมาก  แต่ว่า ส่วนมากเป็นจดหมายขยะ หนึ่งในนั้นเป็นจดหมายแจ้งเตือนจาก Facebook ที่เยอะแยะมากมาย...