การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแทบเลตและคอมพิวเตอร์ด้วยสาย usb

รับปากหาวีดีโอและเกมส์เพื่อการศึกษา ลงใน Tablet ให้น้องคนหนึ่ง ดิฉันเองไม่มีแทบเลตเป็นของตน เพราะงานที่ทำ ไม่จำเป็นต้องมีแทบเลต  แต่ว่ามีมือ...

กด Enter ให้เลื่อนลงล่างหรือไปด้านข้างใน Excel

ช่วงนี้ต้องคีย์คะแนนบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้น  เนื่องจาก Excel ออกแบบมาให้เหมาะกับงานแบบนี้โดยเฉพา...

การเปลี่ยนภาษาบนเมนูโปรแกรม Vlc media player

โปรแกรมในการเล่นมัลติมีเดียตัวโปรดที่ดิฉันใช้อยู่คือ vlc media player ค่ะ เพราะว่าเล่นไฟล์ได้หลายประเภท  ดาวน์โหลดวีดีโอจาก youtube รวมถึง...