เพิ่มความเร็วให้ Windows 7 ด้วยการลบ Temporary Files

หนึ่งในวิธีที่จะเพิ่มความเร็วของคอมพิวเตอร์ก็คือการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน หรือที่เรียกว่าแฟ้มชั่วคราว (Tempory  Files)  แฟ้มชั่วคราวเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นโดย windows ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์  แต่บันทึกของการติดตั้งต่างๆ  และรายงานการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการลบ Temporary File จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ เป็นการเพ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้แบบง่าย ๆ ค่ะ

การลบ Temporary Files

การลบ Temporary Files ใน Windows 7

1. ไปที่ Start menu ใน Windows 7 ที่ช่อง Run พิมพ์คำว่า %temp% แล้วกด Enter

2.หน้าต่าง Temp ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมุล Temporary Files จะปรากฏขึ้น

การลบ Temporary Files

3. คลิ๊กเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ คลิีกขวา เลือก Delete เป็นการลบไฟล์ทั้งหมด

ก็จะเป็นวิธีการลบแฟ้มชั่วคราวหรือ Temporary Files  แค่วิธีการง่ายๆ แบบนี้ ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วจ้า ยิ้มแฉ่งแต่ถ้าหากใครยังชอบ Software ขอแนะนำโปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยลบ Temporary Files พร้อมกับ Registry ได้ด้วยคือฟรีแวร์ Ccleaner

Previous
Next Post »