ตั้งค่า Restore Recently Closed Tabs ใน Chrome

พักหลังๆ เข้าใช้งาน Google chrome บ่อยขึ้น ปกติดิฉันจะมีเวบเป็นแทบการใช้งานไม่เท่าไหร่ หนึ่งในนั้นก็เวบตน และก็เวบบอร์ดประจำ ๆ  อยากลองตั้งค่าให้แท็บที่เคยเปิดใช้งาน (Recently close tabs)  เปิดขึ้นมาทันที ทุกครั้งที่เปิด Google chrome โดยไม่จำเป็นต้องไปคลิ๊กเปิดมาใหม่ทุก ๆ เวบทุก ๆ แท็บ  จึงทดลองค้นหาข้อมูล  ทำให้พบวิธีการตั้งค่าให้แท็บล่าสุดที่ใช้งานก่อนปิด chrome สามารถเปิดขึ้นมาทันทีที่เปิด Chrome ค่ะ

ตั้งค่าให้ Restore recently close tab ใน google chrome

                                                 ภาพที่ 1 เมนูการตั้งค่าใน Google chrome

ที่ไอคอน  image  การตั้งค่าใน Google chrome ไปที่ การตั้งค่า  ดังภาพที่ 1

ค่าให้แท็บที่เคยเปิดใช้งาน (Recently close tabs)  เปิดขึ้นมาทันที ทุกครั้งที่เปิด Google chrome

                                      ภาพที่ 2  เลือกเมนูเริ่มต้น 

ที่แท็บการตั้งค่า (settings) เลือก ดำเนินการต่อจากจุดที่ฉันค้างไว้  ต่อจากตั้นคลิ๊ก x ปิดที่แท็บ การตั้งค่า  เพียงเท่านี้ก็เสร้จแล้วค่ะ สำหรับการตั้งค่าให้ทุกแท็บที่ใช้งานก่อนปิด Chrome เปิดทันทีที่เปิด Google chrome อีกครั้ง 

ทดลองปิด Google chrome แล้วเปิดใหม่ดูค่ะ   จะพบแท็บที่ใช้ก่อนที่จะปิด Chrome ปรากฏขึ้นทันที ยิ้ม

Previous
Next Post »