การใส่รหัสลับในเอกสาร PDF

เคยสร้างเอกสาร pdf แล้วใช้วิธีบีบอัดเป็น zip ไฟล์ ต่อจากนั้นก็ตั้งค่ารหัสผ่าน สำหรับอนุญาตให้ใครเปิดเอกสาร pdf เหล่านี้ได้  แต่ทว่าวันนี้ได้มีโอกาสใช้งานโปรแกรมฟรีแวร์ ที่สามารถสร้างรหัสลับสำหรับอนุญาตให้ผู้ใช้เปิดไฟล์ pdf ,คัดลอก pdf,พิมพ์เอกสาร pdf และจัดการกับไฟล์ที่ใส่รหัสลับได้อย่างอิสระ หากใครไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถจัดการ เอกสาร pdf ดังกล่าว  มาลองดูขั้นตอนง่ายๆ นี้กันค่ะ

ใส่รหัสผ่านให้เอกสาร pdf

สำหรับฟรีแวร์ที่ดิฉันใช้สำหรับสร้างรหัสลับในเอกสาร pdf นี้คือ PDFill PDF Tool

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรม PDFill PDF  Tool

1. การสร้างลายน้ำแบบรูปภาพบนเอกสาร PDF

2. แปลงเอกสาร PDF เป็นรูปภาพ PNG JPG BMP GIF PCX ง่าย ๆ ด้วย PDF Tools

3. รวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันด้วยฟรีแวร์ PDFill Free

4. การแตกเอกสาร pdf เป็นไฟล์เดี่ยว และรวม pdf เดี่ยวเข้าด้วยกัน

5.  การเพิ่มข้อมูลรายละเอียดในไฟล์เอกสาร PDF

ขั้นตอนการใส่รหัสลับให้เอกสาร pdf มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กเปิดโปรแกรม PDFill PDF Tool

2. คลิีกที่ Encrypt and Decrypt Options

ฟรีแวร์สร้างรหัสผ่านให้เอกสาร pdf

 

3. เลือกไฟล์ข้อมูล pdf ที่ต้องการตั้งค่ารหัสลับ ต่อจากนั้นคลิ๊ก open

วิธีตั้งค่าความปลอดภัยให้เอกสาร pdf

4. ใส่  User  Password  : รหัสลับสำหรับใช้ผู้เปิดใช้เอกสาร pdf

         Owner password : รหัสลับสำหรับตัวเจ้าของเอกสาร pdf

ตั้งค่าการเข้ารหัสของ SSL มีได้ 2 แบบ คือ การเข้ารหัสแบบ 40 bits กับการเข้ารหัสแบบ 128 bitsตั้งค่า   Encryption Level

  • 40-bit RC4:  Acrobat 3.0 and Later
  • 128-bit RC4: Acrobat 5.0 and Later

ตั้งค่าระดับความสามารถในการใช้งาน

  • Printing:  Allow to print
  • Modify Contents:  Allow to modify
  • Copy:  Allow to copy or extract
  • Modify Annotations: Allow to add or modify annotations or form fields
  • Fill In:  Allow to input form field and signature (128-bit RC4 only)
  • Screen Readers:  Allow to enable accessibility (128-bit RC4 only)
  • Assembly:  Allow to modify document assembly (128-bit RC4 only)
  • Degraded Printing:  Allow to print degraded mode (128-bit RC4 only)

 

โปรแกรมใส่รหัสลับให้เอกสาร pdf

5. ต่อจากนั้นตั้งชื่อเอกสารที่ใส่รหัสลับ  เลือก save

สร้างรหัสผ่านให้เอกสารพีดีเอฟ

เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการตั้งค่ารหัสลับให้กับเอกสาร pdf  เมื่อมีใครเปิดเอกสาร pdf นี้จะปรากฏหน้าต่างถามรหัสผ่าน  หากใครมีรหัสลับก็จะสามารถอ่านเอกสารนี้ได้  หากใครไม่มีก็ไม่สามารถเปิดเอกสาร pdf นี้ค่ะ

Previous
Next Post »