วิธีการค้นหา search ไฟล์ใน Windows 7 ตามวันที่ Date และ ขนาด Size

มือใหม่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลายคน มักจะประสบปัญหาในการจำแหล่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลไม่ได้  อาจจะเนื่องจาก ตั้งชื่อไม่สอดคล้องกับไฟล์งานที่บันทึก  วันนี้มีวิธีการง่าย ๆ ในการค้นหาไฟล์งานทุกประเภทที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ windows 7 สำหรับค้นหา Files ให้ง่ายขึ้นมาแบ่งปันค่ะ

ถึงจะจำชื่อไฟล์งานไม่ได้ แต่อาจจะจำวันที่บันทึกได้  หรือจำช่วงวันที่บันทึกได้  มีวิธีการค้นหาเอกสารหรือไฟล์งาน  ตามวันหรือเวลาที่บันทึกและแก้ไขดังนี้ค่ะ

หน้าต่าง Explorer

                                                        รูปที่ 1  แสดงหน้าต่าง Explorer

1. ที่หน้าต่าง Explorer  จะปรากฏเมนูในช่อง search อยู่ด้านขวามือสุด

คำสั่งค้นหาไฟล์ข้อมูล

 

                      รูปที่ 2  เมนุ Search ในหน้าต่าง Explorer

 

2. คลิีกหนึ่งที่จะปรากฏ ตัวเลือกในการ search หรือค้นหา คลิ๊กที่ Date modified :

ค้นหางาน

                      รูปที่ 3  หน้าต่าง เมนู  date modified

3. คลิ๊กเลือก ช่วงระยะหรือวันที่ทำการบันทึก หรือแก้ไข ไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา  โดยหากจำวันที่แก้ไขได้ ให้คลิ๊กที่วันนั้นได้โดยตรง แต่หากระบุไม่ได้แน่นอน  ต้องเลือกช่วงเวลา โดยเลือกจากเมนุดังนี้

a  long time ago  :  นานมาแล้ว

earlier this year  : ช่วงต้นปีนี้

earlier  this month  : ช่วงต้นเดือนนี้

last week   :   สัปดาห์ที่แล้ว

earlier this week  :  ช่วงต้นสัปดาห์นี้

yesterday  :   เมื่อวานนี้

4. หลังเลือกช่วงเวลาของการแก้ไขหรือบันทึกไฟล์งาน ได้แล้ว ก็จะปรากกไฟล์งานทั้งหมดที่มีการแก้ไขในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏขึ้น

ในกรณีที่จำชื่อไฟล์ไม่ได้  แต่จำขนาดหรือประมาณขนาด (size) ของไฟล์ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. ที่หน้าต่าง Explorer ดังรูปที่ 1

2. คลิ๊กที่เมนู search แล้วเปลี่ยนจากคำสั่ง Date modified ในรูปที่ 2 เป็น search

 

ค้นหางาน

                                  รูปที่ 4  เป็นเมนูการค้นหาจากขนาดของไฟล์งาน

3. ต่อจากนั้นจะมีเมนู ขนาดของไฟล์งานให้เลือก  คลิีกเลือกตาม size ของไฟล์งานที่พอจะจำได้

4 ต่อจากนั้น จะปรากฏไฟล์งานทุกประเภทที่มีขนาด (size) ตามขนาดของคำสั่ง search ที่ค้น ปรากฏขึ้นมา

ทั้งหมดนี้เป็นความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการค้นหาไฟล์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ windows 7 ที่สามารถนำเก็บไว้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินได้ค่ะ ยิ้ม

Previous
Next Post »