จับหน้าจอ Desktop เป็นวีดีโอด้วย Camtasia Studio

การ capture หน้าจอ หรือจับหน้าจอเป็นวีดีโอนั้น มีหลายโปรแกรมสำหรับใช้งาน  แต่วันนี้ดิฉันนำเสนอโปรแกรม Camtasia Studio เพราะเห็นว่าหลังการจับภาพเคลื่อนไหวบน Desktop แล้วยังสามารถนำมาตัดแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วย  

image

วิธีการจับหน้าจอเป็นวิดีโอ

1.  ก็เพียงเปิดโปรแกรม Camtasia Studio  ขึ้นมา แล้วคลิ๊กที่ Record the screen

image

2. เราสามารถเลือกบริเวณที่ต้องการจับหน้าจอ Desktop ที่ Select  area  เริ่มต้นจับวีดีโอหน้าจอที่ rec

image

3 หลังจากโปรแกรม นับย้อนหลังถึง 1   โปรแกรมก็จะเริ่มทำการบันทึกการเคลื่อนไหวบน Desktop ทันที

image

4. เมื่อบันทึกเสร็จ  คลิ๊ก Stop  เพื่อหยุดการบันทึก

image

 

5.โปรแกรมจะ preview  การบันทึกวีดีโอหน้าจอ  ให้เราเห็น   หลังจากนั้นให้ save and edit  เพื่อทำการบันทึกวีดีโอ  ต่อจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์จัดเก็บเพื่อบันทึกวีดีโอที่ได้

image

 

6. หลังจากนั้นโปรแกรมจะดึงวีดีโอทีได้จากการจับภาพหน้าจอมาไว้ในโปรแกรม camtasia แล้วดึงไปไว้ใน timeline สำหรับตัดต่อวีดีโอเพิ่มเติม   หากคุณจะตัดต่อก็สามารถทำได้  

image

7. หลังจากตัดต่อเรียบร้อย   ก็ให้ทำการ produce  วีดีโอเพื่อบันทึก วีดีโอที่ได้จากการ capture ในรูปแบบ (format) ต่าง ๆ

image

8. เลือกขนาดวีดีโอที่ต้องการ คลิ๊ก Next

image

 

9. บันทึกชื่อวีดีโอ  และ โพลเดอร์ที่จัดเก็บ  แล้วคลิ๊ก finish

image

 

โปรแกรมจะทำการ render จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เท่านี้ก็จะได้วีดีโอที่ได้จากการ capture หน้าจอในรูปแบบวีดีโอเรียบร้อยแล้วค่ะ

Previous
Next Post »