แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม

 แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม

บทความก่อนได้นำเสนอ วิธีการในการแยกข้อความออกจากกัน  โดยแยกส่วนที่เป็นตัวอักษรพิเศษเช่น , ออกจากกันแล้วขึ้นเป็นบรรทัดใหม่  วันนี้ เอาวิธีการในแยกข้อความออกจากกัน  เป็นบรรทัดใหม่ แต่ยังคงอยู่ในเซลล์เดิมค่ะ 

คำสั่งที่ใช้ คือ SUBSTITUTE  เป็นการแทนที่ข้อความที่มีอยู่ด้วยข้อความใหม่ในสตริง

รูปแบบคำสั่ง

SUBSTITUTE(text_to_search, search_for, replace_with, [occurrence_number])

  • text_to_search - ข้อความที่จะค้นหาและแทนที่

  • search_for - สตริงที่ต้องการค้นหาภายใน text_to_search

    • search_for จะจับคู่ส่วนต่างๆ ของคำและทั้งคำ ดังนั้นการค้นหา "vent" จะแทนที่ข้อความใน "eventual" ด้วย
  • replace_with - สตริงที่จะแทนที่ search_for

  • occurrence_number - [ ไม่บังคับ ] - ทุกครั้งที่มี search_for ใน text_to_search ที่ถูกแทนที่ด้วย replace_with โดยค่าเริ่มต้นระบบจะแทนที่ทุกครั้งที่มี search_for อย่างไรก็ตามหากระบุ occurrence_number ระบบจะแทนที่ search_for ตามจำนวนครั้งที่ระบุเท่านั้น

ยกตัวอย่างคำสั่ง  =SUBSTITUTE(A1,",",CHAR(10))

คือให้ค้นหาที่ A 1 แทนที่ตรง คอมม่า(,)ด้วย Char(10) คำสั่ง คือการสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเอง
Previous
Next Post »