การทำที่คั่นหนังสือใน Microsoft word 2007

 

การทำที่คั่นหนังสือหรือที่เราเรียกกันว่า bookmark ในเอกสาร จะทำให้เราทำงานสะดวกขึ้น แถมค้นหาได้ง่าย วันนี้มาแชร์ความรู้ในการสร้างที่คั่นหนังสือในเอกสาร ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft office 2007 ค่ะ

1. เลือกตำแหน่งในเอกสารที่ต้องการสร้างที่คั่นหนังสือ ( bookmark )

2. คลิีก แทรก (Insert) เลือกปุ่ม Bookmark  ที่คั่นหนังสือใน word 2007

3. จะปรากฏไดอะล็อกที่คั่นหนังสือ( bookmark )ปรากฏขึ้น  ให้กำหนดชื่อ bookmark ที่ต้องการ จากตัวอย่างใช้คำว่า bookmark  เสร็จแล้วคลิ๊ก Add

สร้างที่คั่นหนังสือใน word 2007

เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังที่คั่นหนังสือที่คั่นไว้ (bookmark ) ให้เลื่อน cursor ไปยัง Bookmark
หลังจากที่คุณสร้างที่คั่นหนังสือ (  bookmark )แล้ว ต้องการกระโดดไปทางานยังที่คั่นหนังสือ  (bookmark) นั้น ให้ทาตามขันตอนดังนี
1. คลิกแท็บแทรก( Insert) เลือกเมนู Bookmark
2. ดับเบิลคลิกที่ชื่อที่คั่นหนังสือ (  bookmark )ที่ต้องการ หรือคลิกชื่อ bookmark แล้วคลิกป่ม Go To
เพียงเท่านี้คุณก็จะกลับไปยังที่คั่นหนังสือที่สร้างไว้ได้แล้วค่ะ

Previous
Next Post »