คัดลอกไฟล์จากแผ่นซีดีลงแผ่นซีดีด้วย Nero

วันนี้ได้มีเพื่อนร่วมงานมาขอให้ช่วยคัดลอกไฟล์ Audio ที่ตนจะเอาไปร้อง ลงใส่แผ่นซีดี  ดิฉันเองจึงอาสาทำให้เพราะมันไม่ยาก  ดังนั้น จึงได้นำวิธีการคัดลอกไฟล์จากแผ่นซีดี ลงในแผ่นซีดีอีกแผ่นมาเขียนบันทึกร่วมแชร์บนเวบบล็อกค่ะ  โปรแกรมที่จะช่วยคัดลอกไฟล์จากแผ่นซ๊ดีอีกแผ่น ที่จะใช้คือ โปรแกรม Nero ซึ่งเป็นโปรแกรมที่หลายๆ คนมักจะนำมาใช้งาน เพราะนอกเหนือจากความสามารถในการเขียนไฟล์ลงแผ่นซีดี ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ตัดเสียงเพลงทำริงโทนเป็นต้น  โปรแกรม Nero ที่ดิฉันจะนำมาใช้งานคือ Nero 7 ค่ะ ส่วนรุ่นอื่นๆ วิธีการใช้งานก็คล้ายๆ กัน

สำหรับวิธีการคัดลอกไฟล์จากแผ่นซีดีลงแผ่นซีดีอีกแผ่นมีวิธีการดังนี้

การคัดลอกไฟล์จากแผ่นซีดีลงแผ่นซีดี

1. เปิดโปรแกรม  ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนโปรแกรมหรือ ไปที่ start > all program > program > Nero  > Nero smart smart essentials   ใส่แผ่นซีดีที่ต้องการคัดลอกลงไปในเครื่องอ่าน

การใช้งานโปรแกรม Nero คัดลอกไฟล์

2. ที่ไอคอน รูปแผ่นซีดี ( back up ) เลือก copy cd

การตั้งค่า copy แผ่นซีดีด้วย nero

 

3. เลือก Drive ของเครื่องเขียนแผ่นซีดี  

ที่ Writing speed : คลิ๊กที่ลูกศรหัวกลับ เลือกปรับความเร็วในการขีด หากไม่อยากให้เกิดสะดุด อาจเลือกที่ความเร็วต่ำ หรือปานกลาง   24x (3600 kb/s)

Number of copies : จะคัดลอกลงแผ่นกีแผ่น สามารถคัดลอกเป็น 2 หรือ หลายกว่านั้นก็ได้

4. คลิ๊ก Copy เพื่อเริ่มทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูล

การคัดลอกแผ่นซีดีต้นฉบับลงฉบับใหม่

5  โปรแกรม Nero จะเริ่มทำการคัดลอกข้อมูลไว้ในรูปแบบ Image file  ไฟล์เป็นไฟล์สำรองไว้ในตัวเครื่อง เมื่อเสร็จแล้ว เครืื่องอ่าน cd/dvd  จะเด้งออกมา  บอกข้อความให้ใส่แผ่นซีดีเปล่าลงไปเพื่อคัดลอกจากแผ่นต้นฉบับใส่ลงแผ่นใหม่

การเขียนไฟล์จากแผ่นซีดีต้นฉบับลงฉบับใหม่

6. ใส่แผ่นเปล่าที่เตีรียมไว้ลงไป รอสักครู่เครื่องคอมพิวเตอร์จะคัดลอกไฟล์ Image ที่สร้างจากไฟล์ต้นฉบับลงในแผ่นซีดี  จนกระทั่งขึ้นสถานะแจ้ง เสร็จสมบูรณ์  successfully …เท่านี้เราก็ได้ไฟล์ขัอมูลจากแผ่นซ๊ดีต้นฉบับในแผ่นซีดีตัวใหม่แล้วค่ะ

Previous
Next Post »