การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแทบเลตและคอมพิวเตอร์ด้วยสาย usb

รับปากหาวีดีโอและเกมส์เพื่อการศึกษา ลงใน Tablet ให้น้องคนหนึ่ง ดิฉันเองไม่มีแทบเลตเป็นของตน เพราะงานที่ทำ ไม่จำเป็นต้องมีแทบเลต  แต่ว่ามีมือถือ smartphone ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android เหมือนแทบเล็ต ดังนั้นจึงคิดว่า วิธีการใช้งาน ติดตั้ง ก็คงคล้าย ๆ กัน จึงตกลงรับปากมา ขั้นตอนแรก คือหาการ์ตูน น่ารัก ๆ ลงไว้ให้น้องได้เรียนรู้  จึงใช้ส่วนขยาย Firefox ที่ชื่อว่า Flash video donwloader  สำหรับดาวน์โหลดเป็นไฟล์รุปแบบ 3gp ให้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้งานบนแทบเล็ต  ต่อมาคือการนำวีดีโอใส่ใน แท็บเลต ถือเป็นการเรียนรู้สำหรับดิฉัน เพราะต้องมาเชื่อมต่อแท็บเล็ตเข้ากับโน๊ตบุ๊คโดยใช้ สาย usb ทำให้สามารถถ่ายโอนขข้อมูลระหว่างแทบเลตและโน๊ตบุ๊ค โดยไม่ต้องใช้ sd card สำหรับขั้นตอนในการเชื่อมต่อแทบเลตและเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

เชื่อมต่อแท็บเลตและ พีซี

1 เปิดแทบเลตขึ้นมา ไปที่เมนูการตั้งค่า 

คัดลอกไฟล์ระหว่าง tablet และ pc

2. คลิีกที่เมนุที่เก็บข้อมูล

การย้ายไฟล์ระหว่าง tablet และเครื่องคอมพิวเตอร์

3. คลิ๊กที่สัญญลักษณ์ ขั้นของสามเหลี่ยม จะมีเมนุย่อยว่า การเชื่อมต่อ usb ของคอมพิวเตอร์ให้คลิ๊กที่เมนูนั้น

เชื่อมโยงแทบเลตและเครื่องคอม

4. คลิ๊กที่ usb large storeage ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหลังข้อความดังกล่าว

ต่อแทบเลตและพีซีด้วยสาย usb

5. เสียบสาย usb จากเครื่องแทบเลต เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ  ต่อจากนั้น ที่แถบด้านล่างของแทบเลต คลิีกที่สัญลักษณ์การเชื่อมต่อด้วย สาย usb ดังภาพด้านบน

เชื่อม tablet และ pc ด้วย usb

6. หากการเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นวา เชื่อมต่อ USB แล้ว  ให้คลิ๊กที่เชื่อมต่อ USB แล้ว

image

7. กดไปที่เปิดที่เก็บข้อมูล USB

แชร์ข้อมุลระหว่าง tablet และ pc

8.กดตกลง 

แชร์ข้อมุลระหว่าง tablet และ pc

 

9.กลับไปดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จะปรากฏไดรฟ์ใหม่ ที่เป็นไดรฟ์ของ แท็บเลต  เพียงเท่านี้เราก็สามารถคัดลอกไฟล์ข้อมูล วีดีโอ เสียง จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ลงใน ไดรฟ์ของแท็บเลต หรือ คัดลอกไฟล์จากแทบเล็ต ลงเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้สบาย ๆแล้วค่ะ

Previous
Next Post »