ยกเลิกการแจ้งเตือนอัพเดทของ Java ใน Windows 7

เซ็งจัดกับกรอบข้อความแจ้งเตือนอัพเดทของโปรแกรม Java มันก็ดีอยู่หรอก แต่มันอัพเดทเวอร์ชั่นอะไรจะบ่อยแท้   ยังอยากใช้เวอร์ชั่นเดิม  ไม่อยากอ่านข้อความเหล่านี้  วันนี้จึงหาวิธีการยกเลิกข้อความแจ้งเตือนว่า โปรแกรม Java อัพเดท ซะเลย

ยกเลิกการแจ้งเตือนอัพเดท java

สำหรับวิธีการยกเลิกข้อความแจ้งเตือนการอัพเดทโปรแกรมของ JAVA ใน Windows 7 มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

ยกเลิกการแจ้งเตือนอัพเดท java

1. ไปที่ start  พิมพ์ regedit ในช่อง run แล้วคลิ๊ก Enter

ยกเลืกการแจ้งเตือนอัพเดท java ใน windows 7

2. คลิ๊กไปเมนูด้านซ้ายมือที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Update\Policy

3. ที่หน้าต่างด้านขวามือ คลิ๊ก EnableEnableJavaUpdate

ยกเลืกการแจ้งเตือนอัพเดท java ใน windows 7

4. ใส่ค่า Value data เป็น 0 แล้วคลิ๊ก ok

เพียงเท่านี้ข้อความแจ้งเตือนการอัพเดทของ Java จะไม่มากวนใจอีกแล้ว

สำหรับผู้ใช้ Windows 7 64 bit มีวิธีการคล้ายๆ 32 bit ดังนี้ค่ะ

1. ไปที่ Start และ พิมพ์  Regedit  แล้ว Enter 

2. ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ   ไปที่  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy

3.  ที่หน้าต่างด้านขวามือ  ดับเบิ้ลคลิ๊กที่  EnableJavaUpdate to  เป็นค่าเป็น 0

4. ดับเบิ้ลคลิ๊ก  NotifyDownload แล้วเปลี่ยนค่าให้เป็น 0

5. คลิ๊กขวา  New >Create a new DWORD > ต่อจากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น EnableAutoUpdateCheck  เสร็จแล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก  เป็นค่าเป็น 0

เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับการยกเลิกการแจ้งเตือนใน windows 7 64bit

Previous
Next Post »