คำสั่ง Keyboard ที่น่าใช้

คำสั่ง keyboard ที่น่าจดจำไว้ใช้งาน

วันนี้นำคำสั่งที่ใช้งาน keyboard ที่เราควรจะจำไว้ใช้งาน  เพื่อการทำงานจะไ้ดง่าย ขึ้น   
CTRL+C –คัดลอก
CTRL+X –ตัด/ย้าย
CTRL+V –วาง (ใช้คู่กับคำสั่งคัดลอก/ตัด)
CTRL+Z –ยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด
DELETE –ลบโดยไปพักที่ถังขยะ
SHIFT+DELETE –ลบโดยไม่ต้องพักที่ถังขยะ
CTRL กดค้างไว้+คลิกเลือกไฟล์ –เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
CTRL+SHIFT กดค้างไว้ แล้วคลิกที่ไฟล์แรก และไฟล์สุดท้าย –จะเป็นการเลือกตั้งแต่
ไฟล์แรกถึงไฟล์สุดท้ายทั้งหมดF2 –เปลี่ยนชื่อแฟ้ม
CTRL+RIGHT ARROW –ไปยังคำต่อไป (ด้านขวามือ)
CTRL+LEFT ARROW –ไปยังคำก่อนหน้า (ด้านซ้ายมือ)
CTRL+DOWN ARROW –ไปยังย่อหน้าต่อไป (ลงล่าง)
CTRL+UP ARROW –ไปยังย่อหน้าต่อไป (ขึ้นบน)
CTRL+SHIFT –ทำ Highlight ทั้งบรรทัด
SHIFT+ปุ่มลูกศร –ทำ Highlight เฉพาะส่วนที่เลือก
CTRL+A –เลือกทั้งหมด
F3 –ค้นหา

END  ไปยังท้ายสุดของบรรทัด
HOME  ไปยังต้นบรรทัด

Previous
Next Post »