การใช้งาน Vlookup ข้ามชีท

 การใช้คำสั่ง VLOOKUP เป็นเรื่องสำคัญในการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชันสเปรดชีต เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลในชีทต่างๆ และนำมาใช้งานร่วมกัน เช่นการนำข้อมูลจากชีทหนึ่งมาใช้ในชีทอื่น คำสั่ง VLOOKUP สามารถช่วยให้เราทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน VLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลข้ามชีทพร้อมกับตัวอย่างข้อมูลและการอธิบายเพิ่มเติม

คำสั่ง VLOOKUP ใช้ในการค้นหาและเรียกข้อมูลจากชีทหรือตารางในเซลล์เฉพาะ โดยมีพารามิเตอร์หลักคือค่าที่ต้องการค้นหาและชีทที่ต้องการค้นหาข้อมูล คำสั่งนี้มีโครงสร้างดังนี้:

VLOOKUP(ค่าที่ต้องการค้นหา, ชีทที่ต้องการค้นหาข้อมูล, เลขคอลัมน์ที่จะดึงข้อมูล, เงื่อนไขการค้นหา)

ตัวอย่างข้อมูล: ในตัวอย่างนี้เรามีชีท "รายชื่อพนักงาน" และชีท "เงินเดือนพนักงาน" โดยมีโครงสร้างดังนี้:

ชีท "รายชื่อพนักงาน":


รหัสพนักงานชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
001สมชาย ใจดีผู้จัดการ
002สมหญิง สุดสวยพนักงาน

ชีท "เงินเดือนพนักงาน":

รหัสพนักงานเงินเดือน
00150000
00225000
การใช้งาน VLOOKUP: หากเราต้องการค้นหาเงินเดือนของพนักงานโดยอ้างอิงจากรหัสพนักงานในชีท "รายชื่อพนักงาน" จะใช้คำสั่ง VLOOKUP ดังนี้:
VLOOKUP(รหัสพนักงาน, เงินเดือนพนักงาน, 2, FALSE)

จากตัวอย่างจะเห็นว่า คำสั่ง VLOOKUP เป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาและนำข้อมูลมาใช้งานข้ามชีทในแอปพลิเคชันสเปรดชีต โดยช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลจากชีทหนึ่งและนำมาใช้งานร่วมกับชีทอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการจัดการข้อมูลของพวกเขาในแอปพลิเคชันสเปรดชีตของตน. เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของแต่ละคนกันค่ะPrevious
Next Post »