เชื่อมข้อความในแต่ละแถวมาไว้ในแถวเดียวใน GoogleSheet


จากภาพ หากเราต้องการจะเอาข้อความต่างแถวเข้ามาอยู่ในเซลล์เดียวกันแต่คนละบรรทัดอย่างในภาพด้านบน เราสามารถทำงานง่ายๆ ใน GoogleSheet ดังนี้

                                                      = A1 & CHAR(10) & A2

         เมื่อคุณใส่สูตรเหล่านี้ลงในเซลล์, ข้อความจากเซลล์ A1 และ A2 จะถูกรวมกันอยู่ในเซลล์ A3 โดยมีการเว้นบรรทัดระหว่างข้อความจาก A1 และ A2 โดย CHAR(10) คือการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน

แต่ถ้ากมีข้อมูลหลายบรรทัดเช่น 10 บรรทัด เราจะใช้สูตร Indirect เพื่อทำให้สามารถลากสูตรลงมาทำงานได้ถูกต้อง ดังนี้

=INDIRECT("A" & ROW()*2-1) & CHAR(10) & INDIRECT("A" & ROW()*2)


โดยคำสั่ง

ฟังก์ชัน INDIRECT ใน Google Sheets ใช้สำหรับการอ้างอิงถึงเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในแบบที่เป็นไดนามิก โดยที่คุณสามารถสร้างสตริงข้อความที่ระบุถึงตำแหน่งเซลล์หรือช่วงเซลล์ แล้ว INDIRECT จะแปลงสตริงนั้นเป็นการอ้างอิงเซลล์จริง ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณต้องการอ้างอิงถึงเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ต้องการให้เป็นไดนามิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขหรือค่าต่างๆ ในสเปรดชีต

สิ่งที่สูตรนี้ทำคือใช้ INDIRECT เพื่อสร้างการอ้างอิงเซลล์แบบไดนามิกจากเลขแถวที่คำนวณได้ โดย ROW()*2-1 จะคำนวณเพื่อหาเลขแถวที่ต้องการสำหรับข้อมูลชิ้นแรกในแต่ละคู่, และ ROW()*2 สำหรับข้อมูลชิ้นที่สอง CHAR(10) ใช้เพื่อเว้นบรรทัดระหว่างข้อมูลสองชิ้นนั้นในเซลล์เดียวกัน

  

Previous
Next Post »