วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การลบ Remove โปรแกรมเสริม (addons) ในเวบบราวเซอร์ Firefox

ถึงแม้ว่าจากการใช้ stat counter วิเคราะห์เวบบล็อกจะพบว่า ผู้คนโดยส่วนใหญ่ใช้เวบบราวเซอร์ Google Chrome ในการท่องอินเตอร์เน็ต   แต่ดิฉันเองก็ยังคงโปรดปรานเวบบราวเซอร์ Firefox ซะมากกว่า  เนื่องจาก Addon บางตัวที่ Google Chrome ไม่มีให้ใช้  เช่น Make link  หรือ Fireuploader ที่ช่วยงานในการเขียนบทความในเวบบล็อกได้ดีทีเดียว แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โปรแกรมเสริมหรือ addons ของ Firefox ก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน  ดังนั้น จึงมี addons ตัวใหม่ ๆ พร้อมประสิทธิภาพให้ทดลองใช้มากขึ้น ดังนั้นจึงคิดว่าตัวเก่า ๆ ก็น่าจะลบ ( remove) ทิ้งไปบ้าง  เพราะถ้าหากติดตั้ง โปรแกรมเสริม ( addons) มากเกินไป  ก็จะกินเนื้อที่ ทรัพยากรในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่นเดียวกันกับเวบบราวเซอร์ Google Chrome   วันนี้จึงนำวิธีการลบ (Remove) โปรแกรมเสริม ( addons) ในเวบบราวเซอร์ Firefox มานำเสนอค่ะ

 

remove firefox addons

                                        รูปที่ 1 หน้าต่างโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Firefox

1. ที่เมนูหลักในเวบบราวเซอร์ Firefox  คลิ๊กที่ Tools> Add-ons

image

                          รูปทีี่ 2 แท็บ Add-ons Manager ในเวบบราวเซอร์ Firefox

2.แท็บ Add-on Manager ในเมนู Extension คลิ๊กที่ Remove ใน โปรแกรมเสริม (Add-ons)ที่ต้องการลบออก ดังรุปที่ 2

image

                                รูปที่  3 เมนู Extensions ใน เวบบราวเซอร์ Firefox

3. หลังคลิีก Remove ในขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อความแจ้งว่า Extensions ดังกล่าวถูกลบออกแล้ว คลิ๊กที่ Restart now เพื่อทำการ เล่นเวบบราวเซอร์ Firefox  อีกรอบ นั่นจะทำให้ Extensions ที่ลบออก ถุกลบออกอย่างสมบูรณ์

1 ความคิดเห็น: