การลบ Remove โปรแกรมเสริม (addons) ในเวบบราวเซอร์ Firefox

ถึงแม้ว่าจากการใช้ stat counter วิเคราะห์เวบบล็อกจะพบว่า ผู้คนโดยส่วนใหญ่ใช้เวบบราวเซอร์ Google Chrome ในการท่องอินเตอร์เน็ต   แต่ดิฉันเองก็ยังคงโปรดปรานเวบบราวเซอร์ Firefox ซะมากกว่า  เนื่องจาก Addon บางตัวที่ Google Chrome ไม่มีให้ใช้  เช่น Make link  หรือ Fireuploader ที่ช่วยงานในการเขียนบทความในเวบบล็อกได้ดีทีเดียว แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โปรแกรมเสริมหรือ addons ของ Firefox ก็ได้รับการพัฒนาเช่นกัน  ดังนั้น จึงมี addons ตัวใหม่ ๆ พร้อมประสิทธิภาพให้ทดลองใช้มากขึ้น ดังนั้นจึงคิดว่าตัวเก่า ๆ ก็น่าจะลบ ( remove) ทิ้งไปบ้าง  เพราะถ้าหากติดตั้ง โปรแกรมเสริม ( addons) มากเกินไป  ก็จะกินเนื้อที่ ทรัพยากรในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น  ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่นเดียวกันกับเวบบราวเซอร์ Google Chrome   วันนี้จึงนำวิธีการลบ (Remove) โปรแกรมเสริม ( addons) ในเวบบราวเซอร์ Firefox มานำเสนอค่ะ

 

remove firefox addons

                                        รูปที่ 1 หน้าต่างโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Firefox

1. ที่เมนูหลักในเวบบราวเซอร์ Firefox  คลิ๊กที่ Tools> Add-ons

image

                          รูปทีี่ 2 แท็บ Add-ons Manager ในเวบบราวเซอร์ Firefox

2.แท็บ Add-on Manager ในเมนู Extension คลิ๊กที่ Remove ใน โปรแกรมเสริม (Add-ons)ที่ต้องการลบออก ดังรุปที่ 2

image

                                รูปที่  3 เมนู Extensions ใน เวบบราวเซอร์ Firefox

3. หลังคลิีก Remove ในขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อความแจ้งว่า Extensions ดังกล่าวถูกลบออกแล้ว คลิ๊กที่ Restart now เพื่อทำการ เล่นเวบบราวเซอร์ Firefox  อีกรอบ นั่นจะทำให้ Extensions ที่ลบออก ถุกลบออกอย่างสมบูรณ์

Previous
Next Post »

2 ความคิดเห็น

Write ความคิดเห็น