ประเภทและนามสกุลของไฟล์ชนิดต่างๆ

File Type - ประเภทของไฟล์ หรือ นามสกุลของไฟล์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นไฟล์อะไร สามารถใช้
                    โปรแกรมอะไรเปิดได้บ้าง การเรียนรู้ หรือเข้าใจประเภทของไฟล์ต่าง ๆ ย่อมจะมีส่วนช่วย
                    ให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะของนามสกุลของไฟล์จะอยู่
                    หลังชื่อ เช่น Readme.txt นามสกุลของไฟล์คือ .txt เป็นต้น
.asp  =  Active Server Page ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร asp สำหรับดูบนเว็บ คล้ายกับเอกสาร htm, html
           Text Editor ทั่วไป
.avi   =   Video ไฟล์ คือไฟล์ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว Windows Media Player,Quick Time,
            ACDsee เวอร์ชั่นใหม่ๆ
.bak  =   Back up ไฟล์ คือไฟล์สำรองของโปรแกรมทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าสร้างโดยโปรแกรมอะไร
.bat   =   Batch ไฟล์ คือ text ไฟล์ที่บรรจุชุดคำสั่งลงไป ทำงานโดยเรียกโปรแกรมอื่น ๆ
.bmp =   Bitmap ไฟล์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อแสดงผลภาพกราฟฟิคโปรแกรมวินโดวส์ ไม่มีการ
            บีบอัด ไฟล์จึงมีลักษณะใหญ่ เป็นไฟล์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในด้านการใช้งานมากนัก
.cda  =   เป็นแทร็กเสียงดิจิตอลที่รูปแบบเหมือนกับไฟล์ Wave บรรจุไว้ในแผ่นซีดีเพลงด้วยรูปแบบ
            พิเศษเฉพาะ ซึ่งมันไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่าง Wave หรือ MP3 คุณจึงไม่สามารถ
            ก๊อบปี้แทร็ก CD Audio เก็บไว้ในฮาร์ดิสก์ได้
.com =   Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.dat   =   ไฟล์ภาพยนตร์แผ่นจาก VCD หรืออาจเป็นไฟล์ของโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย Power DVD,
             Windows Media Player และ อื่นๆ อีกมาก
.dbf   =   Database ไฟล์ คือไฟล์ฐานข้อมูล Dbase,Foxpro, Access,Excel
.divx  =   เป็นไฟล์ avi ชนิดหนึ่ง แต่ไฟล์ DivX สามารถเล่นพร้อมกับเลือกแสดง Subtitle ได้หลาย         ภาษาในการเล่นไฟล์ประเภทนี้ จะต้องติดตั้งโปรแกรมแสดง subtitle เพิ่มเติม เพื่อให้ subtitle
            ปรากฏไปพร้อม ๆ กับการรับชมภาพยนตร์ด้วย 
.doc  =   Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสาร word MS Word, WordPAD
.dwg =   คือ drawing file ของโปรแกรม AutoCAD
.exe  =   Execute ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมที่สามารถรันได้ ทำงานได้ตัวมันเอง
.fla    =   เป็นไฟล์ Vector ของโปรแกรม Macromedia Flash ใช้ในการสร้างอนิเมชั่นบนเวบเพจ
.fly    =   เป็นไฟล์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบนเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอผ่านเว็บไซต์ แต่คุณภาพดีกว่า
            ไฟล์ 3gp
.gif    =   ไฟล์ภาพที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ เหมาะกับการเก็บไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก
            และมีจำนวนของสีน้อย มีขนาดไฟล์เล็ก
.hqx  =   ไฟล์ที่แสดงผลในเครื่องMac
.htm, html  =  เอกสาร Hypertext Markup Language สำหรับดูบน web site ทั่วๆ ไป Browser เช่น
                    Netscape, IE, Opera และ Browser อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรม Text Editor ทั่วไป
.ini    =   INI ไฟล์ คือไฟล์ configuration ของ windows NotePad, Wordpad, Editor ทั่วไป
.jpg, .Jpeg   =   ไฟล์ภาพในรูปแบบที่ถูกบีบอัดให์มีขนาดไฟล์เล็กลงมีความละเอียดในเกณฑ์ที่ดี
                       เหมาะกับภาพถ่าย
.lnk   =   Link   ไฟล์ ลิงค์ไฟล์ของ MS Windows MS Windows
.log   =   Log ไฟล์ คือไฟล์ที่เก็บการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง NotePad, WordPad, Editor ทั่วไป

mid  =   MiDi ไฟล์ ไฟล์เพลงที่มีแต่เสียงดนตรี เป็นไฟล์ข้อมูลดนตรีที่ถูกบันทึก หรือโปรแกรมเอาไว้
            เช่น เสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ตัวโน๊ต ความเร็วจังหวะ ฯลฯ สำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ดนตรี
            เช่น ซาวนด์การ์ด หรือ เครื่องดนตรี, Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mov  =   ไฟลวิดีโอ ที่แสดงผลดวยโปรแกรมQuick Time
.mp3 =   MP3 ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง เป็นไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Wave แต่มีขนาด
            เล็กกว่าประมาณ 8-10 เท่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบับอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้
            เคียงต้นฉบับ โปรแกรมที่ใช้เปิดก็มี Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.mp4 =   MP4 ไฟล์ เป็นประเภทของไฟล์วีดีโอ เป็นไฟล์วีดีโอที่มีพื้นฐานจากไฟล์ Avi แต่มีขนาดเล็ก
            กว่า เนื่องจากข้อมูลในไฟล์ถูกบับอัดให้เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพไว้ใกล้เคียงต้นฉบับ
.ogg  =   OGG ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง ที่มีขนาดเล็กกว่า MP3 Winamp, Sonique, FreeAmp
.pdf   =   PDF ไฟล์ เป็นไฟล์ขนาดเล็ก คุณภาพสูงจากค่าย Adobe ใช้ในการแสดงเอกสารในรูปแบบ
            ของกราฟฟิค ซึ่งจะต้องใช้ โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการอ่าน
.png  =   ไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้สร้างเว็บไซต์เนื่องจากมีขนาดเล็ก และเหมาะกับภาพที่ต้องการให้มีความโปร่งใส
.ppt   =   Powerpoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซ็นเทชั่น MS Powerpoint
.prg   =   Program ไฟล์ เป็น Text ไฟล์ประเภทหนึ่ง NotePad, WordPad หรือ text editor ต่างๆ
.psd  =   PSD ไฟล์ เป็นกราฟฟิคไฟล์ ของโปรแกรมตบแต่งรูปภาพ (Retuching) ยอดนิยม Adobe
            Photoshop
.rar    =  ไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูลใช้โปรแกรม Winzip, Pkzip, Winrar ในการเปิด
.ra     =   เป็นไฟล์เสียงสำหรับใช้กับโปรแกรม Real Player โดยเฉพาะ มีพื้นฐานมาจากไฟล์ Wave
             แต่ถูกบีบอัดให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลเสียง ทางอินเทอร์เน็ต
             เป็นหลัก
.rm, .rmv   =   คือไฟลวิดีโอ ที่แสดงผลดวยโปรแกรม Real Player
.scr   =   Screen Saver ไฟล์ คือไฟล์โปรแกรมพักหน้าจอ MS Windows
.swf   =   Flash File ภาพเคลื่อนไหว ของค่าย Macromedia Macromedia Flash และโปรแกรมอื่นๆ
             ที่ support เป็นการพับลิชไฟล์ให้เปน Flash Movie
.tif     =   Tiff ไฟล์ เป็นกราฟฟิคไฟล์ที่สร้างมาเพื่อ โปรแกรมประเภทจัดหน้าหนังสือ (Desktop
             Publishing) สามารถเก็บข้อมูล รายละเอียดของภาพได้ค่อนข้างมาก
.txt    =   Text ไฟล์ ธรรมดา NotePad, WordPad, Word หรือ text editor ต่างๆ
.wav   =   Wave ไฟล์ เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่ง Winamp, Sonique, Windows Media Player และอื่นๆ
.wma =   Windows Media Audio เป็นไฟล์เสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่กว่า MP3 จะมาจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟ มีการบีบอัดดีกว่า ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่า MP3 โดยมีคุณสมบัติทั่วไปเหมือนกับ MP3
.xls, xlw   =   Excel ไฟล์ คือไฟล์ตารางข้อมูล MS Excel
.xvid   =   เป็น Open Source มีรูปแบบการบีบอัดบนพื้นฐานของ mp4 เหมือนกับ DivX
.zip    =   Zip ไฟล์ คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล Winzip, Pkzip, Winrar 
.3gp   =   เป็นไฟล์วีดีโอแบบดิจิตอลรูปแบบใหม่กว่า และมีขนาดเล็กกว่าเดิมมาก คุณภาพของภาพจึง
             ไม่คมชัดมากนัก

เครดิต : http://guru.google.co.th/

Previous
Next Post »