จับภาพวีดีโอ snapshot เป็นรูปภาพด้วยโปรแกรมฟรี Vlc media player

บทความครั้งที่แล้วได้นำเสนอ การใช้งานโปรแกรม Vlc media player ในการนำ url จาก Youtube วีดีโอมาเล่นผ่านโปรแกรม Desktop อย่าง Vlc วันนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว  โดยขอนำเสนอความสามารถในการจับภาพจากวีดีโอที่เล่นอยู่ด้วยโปรแกรม Vlc เผื่อว่า วีดีโอขณะนั้นมีภาพโดน ๆ ที่เราอยากเก็บเอาไว้  เป็นไฟล์รูปภาพนามสกุลต่าง ๆ เช่น jpg,png ฯลฯ  เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเล่นสื่ออย่าง Vlc media player ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเสริมแต่อย่างใด

วิธีการจับภาพวีดีโอ ( Snapshot) เป็นรูปภาพด้วยโปรแกรม Vlc media player มีวิธีการดังนี้ค่ะ

การจับภาพวีดีโอ

1. หลังจากเปิดวีดีโอจาก Youtube เล่นในโปรแกรม Vlc media player   ก็มาจับภาพวีดีโอที่ เมนู วิดิทัศน์  > จับภาพ

การจับภาพวีดีโอ

2. เมื่อคลิ๊ก จับภาพ จะปรากฏรูปภาพและแหล่งที่เก็บไฟล์รูปภาพดังกล่าวปรากฏหน้าจอวีดีโอนั้น ๆ แสดงอยู่  

       โดยปกติโปรแกรมจะตั้งค่า default ให้เก็บ รุปภาพที่จับได้ เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ document > picture ค่ะ

การจับภาพวีดีโอ ด้วย vlc media player

3. หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเก็บภาพ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่เมนู เครื่องมือ> ปรับแต่ง> วีดีทัศน์ > ที่เก็บแฟ้ม ค่ะ

 

การจับภาพวีดีโอ ด้วย vlc media player

Previous
Next Post »