การแตก zip ไฟล์ ด้วยโปรแกรม winrar

ไปดาวน์โหลดไฟล์ประเภท zip ไฟล์มา ( Type: winzip File) ก่อนใช้งานไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้ เราจำเป็นต้องแตกไฟล์ zip นีก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะ  ดังนั้นวันนี้ขอนำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม winrar สำหรับแตกไฟล์หรือแยก (extract) ไฟล์ zip เพื่อใช้งาน  

วิธีการแตกไฟล์ zip (extract files) ไฟล์ด้วยโปรแกรม winrar มีวิธีการดังนี้ค่ะ

ไฟล์ประเภท zip ไฟล์

                                              รุปที่ 1   ไฟล์ประเภท winzip

1.ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม winrar  กันก่อนนะคะ

extract file ด้วย winrar

                                            รุปที่ 2  คลิีกขวาที่ไฟล์ประเภท zip

2. เปิดไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ประเภท winzip นี้ไว้  ต่อจากนั้นให้คลิ๊กขวาเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ winzip ดังรูปที่ 2

3. เลือกวิธีการแตกไฟล์

         แยกไฟล์……..แยกไฟล์ไปยังไว้ยังโฟลเดอร์ที่ตั้งเอง

         แยกไฟล์ลงที่นี่ ……….แยกไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ปัจจุบันที่ใช้อยู่

         แยกไฟล์ไปที่ ………แยกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่แนะนำ ดังภาพที่ 2 คือ แยกไฟล์ไปที่ GoogleSeoTool\

การใช้งานโปรแกรม winrar

4. ขอยกตัวอย่างกรณี แยกไฟล์ เพื่อให้สามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์หลังจากแยกไฟล์ได้

กำหนดโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์จากการแยกด้วย winrar

5 ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่แยกเสร็จแล้ว   หลังเลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์ได้แล้ว คลิ๊ก ok

โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์หลังการแยกไฟล์ด้วย winrar

 

6. แค่นี้ก็จะเป็นการแยกไฟล์ประเภท zip ไฟล์ ไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ด้วยโปรแกรม winrar เรียบร้อยแล้วค่ะ   เราสามารถดับเบิ้ลคลิ๊กไปที่โฟลเดอร์ดังกล่าวเพื่อเปิดใช้งานไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ทันทีค่ะ

Previous
Next Post »