แปลงงานนำเสนอ powerpoint เป็น Video ใน Microsoft PowerPoint 2010

ทันสมัยกะเค้าเสียที   ก็ได้ใช้โปรแกรม Microsoft office 2010 แล้วค่ะ  หลังจากใช้ Office 2007 มาหลายปี    คิดได้คิดดีไปดาวน์โหลดมาใช้งาน   จึงได้เห็นความสามารถใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้ใช้งานใน Office 2007 เช่นสามารถลบพื้นหลังของรูปภาพใน word 2010 ได้แบบง่าย ๆ  วันนี้ไปเจอวิธีการแปลงไฟล์งานนำเสนอ จาก powerpoint  เป็น Video ใน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 แบบง่าย ๆ  ไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์ที่ไหนมาใช้งาน ก็สามารถแปลงไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เป็นวีดีโอได้จริง ๆ

สำหรับวิธีการแปลงไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เป็นวีดีโอ มีวิธีการง่าย ๆในโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 ดังนี้ค่ะแปลงไฟล์ ppt เป็นวีดีโอ

                           ภาพที่ 1 เมนูแฟ้มในโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010

1. เปิดไฟล์งานำเสนอในโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010  ต่อจากนั้นไปที่เมนูแฟ้ม >บันทึกและส่ง > สร้างวีดีโอ ดังภาพที่ 1

การแปลงไฟล์ powerpoint เป็นวีดีโอแบบง่าย ๆ

                                                   ภาพที่ 2 การบันทึกไฟล์วีดีโอที่สร้างจากโปรแกรม PowerPoint  2010

2. ต่อจากนั้น จะปรากฏหน้าต่างให้บันทึกไฟล์วีดีโอที่จะสร้าง  ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บ และเปลี่ยนชื่อแฟ้มตามต้องการ  แล้วคลิ๊ก บันทึก  โดยไฟล์วีดีโอที่ได้จะนามสกุล *wmv  ดังภาพที่ 2

 

สถานะการแปลงไฟล์พาวเวอร์พอยท์เป็นวีดีโอ

                                                                  ภาพที่ 3  แถบสถานะการแปลงไฟล์งานนำเสนอเป็นวีดีโอใน Powerpoint 2010

3. รอให้ไฟล์งานนำเสนอนามสกุล ppt เปลี่ยนเป็นไฟล์วีดีโอนามสกุล .wmv โดยที่ด้านล่างของโปรแกรม จะปรากฏสถานะแจ้งให้ทราบว่า สร้างวีดีโอได้กี่เปอร์เซ็นต์ รอจนครบ 100 เปอร์เซ็นต์  ก็ไปเปิดดูผลงาน  ที่เก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ ตามข้อ 2 ได้เลยค่ะ

Previous
Next Post »