การตั้งค่าไม่ให้ Google Chrome จำ username และ password

การตั้งค่าให้เวบบราวเซอร์จดจำ ชื่อผู้ใช้ (username) รวมทั้ง รหัสผ่าน ( password ) ในการเข้าใช้งาน เป็นการดีในกรณีที่ ให้เราสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องมานั่งท่องจำ username และ password แต่ถ้าเกิดว่า ข้อมูลในเวบไซต์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเงิน หรือ เรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครมาเปิดเห็นเข้า การตั้งค่าให้เวบบราวเซอร์จดจำรหัสผ่าน ก็เป็นเรื่องเสี่ยงมากทีเดียว  ขั้นตอนการตั้งค่าให้ Google Chrome  ให้ไม่จำประวัติของ password มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วเลือกที่ (ซึ่งอยู่บริเวณมุมขวาบนข้างใต้ปุ่ม Close)  เลื่อนลงมา เมนู "การตั้งค่า"
ขั้นตอนที่ 2 เลือก "การตั้งค่า"

ขั้นตอนที่ 3 คลิกที่แท็บ "การตั้งค่า"
ขั้นตอนที่ 4 คลิกเมนูตัวเลือก "แสดงการตั้งค่าขั้นสูง..."

ขั้นตอนที่ 5 คลิกเลือก Check Box "เสนอให้บันทึกรหัสผ่านที่ฉันป้อนในเว็บจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้"  เพื่อไม่ให้ Google chrome เสนอการบันทึกรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 6 คลิกที่ปุ่ม "ล้างข้อมูลการท่องเว็บ"

ขั้นตอนที่ 7 เลือก "ตั้งแต่เริ่มต้น"

ขั้นตอนที่ 8 เลือก Check Box หน้า Option ที่ต้องการลบ "ในตัวอย่างเลือกทั้งหมด"

ขั้นตอนที่ 9 คลิกที่ปุ่ม "ล้างข้อมูลการท่องเว็บ"

เสร็จสิ้นกระบวนการตั้งค่า ให้ Google chrome ไม่จำ password ในเวบไซต์แต่ละแห่งเรียบร้อย ทดลองโดยการปิดโปรแกรม Google chrome แล้วเปิดใหม่

เครดิต: ยกเลิกให้ Google Chrome จำ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

Previous
Next Post »