เปลี่ยนชื่อวีดีโอ รูปภาพ ไฟล์เสียงทั้งโฟลเดอร์ด้วย Format factory

วันนี้ได้ทดลองเปลี่ยนชื่อรุปภาพทั้งโฟลเดอร์  เหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อรูปภาพ เพราะอยากให้มี keyword ในบทความของเวบบล็อกของตน นั่นทำให้ได้กลับไปใช้ฟรีแวร์ Format Factory อีกครั้ง และก็พึ่งได้จะมีโอกาสใช้งาน Format factory ในการเปลี่ยนชื่อรูปภาพ ทำให้ได้ทราบเพิ่่มเติมว่า นอกจากเปลี่ยนชื่อรูปภาพ  ไฟล์วีดีโอ หรือ ไฟล์เสียง ฯลฯ ยังสามารถใช้ฟรีแวร์ยอดนิยมในการแปลงไฟล์อย่าง Format factory เปลี่ยนชื่อได้แบบง่ายๆ ค่ะ เพราะสามารถเปลื่ยนชื่อได้ทั้งโฟลเดอร์

โปรแกรมฟรีแวร์ Format factory

รูปที่ 1 เมนูหลักเปลี่ยนชื่อในโปรแกรม Format Factory

1. การเปลี่ยนชื่อไฟล์วีดีโอ รูปภาพ หรือ ไฟล์เสียงใน Format factory เพียงใช้เมนู ขั้นสูง > เปลี่ยนชื่อ ดังภาพที่ 1

ฟรีแวร์เปลี่ยนชื่อไฟล์วีดีโอ

                        รูปที่  2 เลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการนำมาเปลี่ยนชื่อ

2. ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ให้เพิ่มโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ ด้วยการคลิ๊ก เรียกดู

3.เลือกรูปแบบของไฟล์ที่ต้องการเปลียน  หากเลือกรูปภาพ ในโฟลเดอร์ที่เลือก ก็จะเปลี่ยนเฉพาะไฟล์ที่เป็นรูปภาพให้ ส่วนไฟล์อื่น ๆ ก็จะไม่ยุ่งเกีียว

ฟรีแวร์เปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพคราวละะมาก ๆ

                                  รูปที่ 3  กำหนดรุปแบบของชื่อไฟล์ที่ต้องการ

4. กำหนดการเรียงลำดับชื่อไฟล์ ซึ่งสามารถกำหนดได้ตามแต่ต้องการ เช่น กำหนดตามวันที่ และเลขลำดับที่   การแสดงชื่อไฟล์ที่เลือก จะมีรุปแบบให้ดูอยู่ด้านข้าง ๆ หรือหากไม่ชอบใจสามารถกำหนดรูปแบบ (Format ) ได้ตามชอบ ทั้ง Date,time,number,delimiter ได้

เปลี่ยนชื่อไฟล์คราวละมาก ๆ

                                      รุปที่ 4 ผลการเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพในโฟลเดอร์

5. หลังการตั้งค่าชื่อของไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนทั้งโฟลเดอร์เสร็จสิ้น คลิ๊ก เปลืยนชื่อ เพื่อทำการเปลื่ยนชื่อไฟล์ได้แล้วค่ะ

หลังจากแปลงเสร็จสิ้นจะมีหน้าต่างแสดงสถานะ การแปลงไฟล์  จะเห็นได้ว่าโปรแกรมสามารถเลือกแปลงไฟล์จากที่กำหนดได้ให้ง่ายได้ทั้งโฟลเดอร์ ดังภาพที่  4

Previous
Next Post »