เขียนไฟล์เพลงลงแผ่นซีดีด้วยฟรีแวร์ DVDVideosoft

ปกติการ burn แผ่นหรือเขียนไฟล์ลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีดิฉันมักจะใช้ Nero ในการเขียนลงแผ่น แต่ทว่าวันนี้เมื่อดาวน์โหลดฟรีแวร์อย่าง DVDVideosoft ซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่ช่วยในดาวน์โหลดพร้อม แปลงไฟล์  ตัดไฟล์เสียง  ยังมีความสามารถในการเขียนไฟล์เสียง ( audio) ลงแผ่นซีดีได้ วันนี้จึงทดลองใช้งาน พบว่าใช้ได้ดี เช่นเดียวกัน นำวิธีการง่ายๆ มาร่วมแชร์บนเวบบล็อกค่ะ

สำหรับวิธีง่ายๆในการเขียนไฟล์เสียง ( audio) ซึ่งอาจเป็นเพลงโปรด เสียงธรรมะ หรือเพลงสำหรับเด็ก ๆ  ลงแผ่นซีดีสำหรับไปเปิดฟังมีดังนี้ค่ะ

โปรแกรมฟรีเขียนไฟล์เสียงลงแผ่นซีดี

                                                ภาพที่ 1 ไอคอนฟรีแวร์ DVDVideosoft

1. หลังดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม DVDVideosoft  ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน  โปรแกรม ดังภาพที่ 1

วิธีเขียนไฟล์เพลงลงแผ่นซีดี

2. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Free Audio CD Burner ดังภาพที่  2

วิธี burn audio file ลง cd

                                รูปที่ 3 หน้าต่างการเลือกเขียนไฟล์เสียงลงแผ่น

3. หน้าต่างโปรแกรมย่อย Free Audio cd burner ปรากฏขึ้นดังรูปที่  3 คลิ๊ก add files เพื่อเพิ่มไฟล์ที่ต้องการเขียนลงแผ่นซีดี

โปรแกรมฟรี burn ไฟล์เสียงลงแผ่น

                                       รูปที่  4 เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการเขียนลงแผ่นซีดี

4. เลือกไฟล์เสียง ( audio files) ที่ต้องการเขียนลงแผ่นซีดี สามารถเลือกได้มากกว่า 1 เพลง ขึ้นอยู่กับเนื้อที่ว่างในแผ่นซีดี  หลังจากนั้น คลิ๊ก Open ดังรูปที่ 4

โปรแกรมฟรี burn ไฟล์เสียง

 

                                           รูปที่ 5 ตั้งค่าเครื่องอ่าน CD

5. ใส่แผ่นซีดีเปล่า ลงไปในเครื่อง  หากมีเครื่องอ่านหลายตัว คลิ๊กเลือก Drive ที่ใช้เขียนลงแผ่น  ต่อจากนั้นคลิ๊ก Burn

6. รอจนกระทั่งการเขียนแผ่น ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นอันเรียบร้อยกระบวนการเขียนไฟล์เสียง (Audio fiesl) ลงแผ่นซีดีเรียบร้อยแล้วค่ะ

Previous
Next Post »