ตัดไฟล์เสียง mp3 แบบง่ายๆ ด้วยฟรีแวร์ Free Audio Dub

เพราะโปรแกรม DVDVideoSoft ที่มีโปรแกรมย่อย ๆ ให้สามารถทำงานได้หลากหลาย  ไหนจะแปลงไฟล์  วีดีโอ แปลงไฟล์รูปภาพ  แปลงไฟล์เสียง ดาวน์โหลดวีดีโอ อัพโหลดวีดีโอ และยังมี ตัดต่อไฟล์เสียงได้อีกด้วย  ดังนั้นวันนี้มานำเสนอวิการใช้งาน Video Dub ในการตัดไฟล์เสียง mp3 ได้แบบง่ายๆ ดังนี้ค่ะ ด้วยฟรีแวร์ DVDVideosoft ทีี่มีโปรแกรมย่อยอย่าง Free Audio Dub ตัวนี้กันค่ะ

วิธีตัดไฟล์เสียง mp3 แบบง่ายๆ ด้วยฟรีแวร์  Free Audio Dub ค่ะ

โปรแกรมตัดเสียงเพลง mp3

                                             ภาพที่ 1 โปรแกรม DVDVideoSoft

1. เปิดโปรแกรม DVDVideosoft เลือก Free Audio dub ดังภาพที่ 1

โปรแกรมตัดเสียงเพลง mp3

                                            ภาพที่ 2 หน้าต่างโปรแกรมย่อยตัดเสียงเพลง mp3

2. หน้าต่างโปรแกรม Free Audio dub จะปรากฏขึ้น พร้อมกับคำอธิบายการใช้งาน คลิ๊ก ok

เลือกไฟล์เสียง mp3 ที่ต้องการตัดบางช่วงทิ้ง

ภาพที่ 3 เลือกไฟล์เสียง mp3 ที่ต้องการตัดบางช่วงทิ้ง

3. เลือก Input ไฟล์ โดยการคลิ๊กที่ Browse เลือกไฟล์เสียง mp3 ที่ต้องการตัด แล้วคลิ๊ก open

image

                               ภาพที่ 4 กำหนดโฟลเดอร์ output เก็บไฟล์เสียงที่ผ่านการตัดแล้ว

4. หลังเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการตัดเสร็จแล้ว โปรแกรมจะเลือก output file: ให้เองโดยอัตโนมัติเป็นโฟลเดอร์เดียวกัน และตั้งชื่อเติม _ ท้ายว่า Cut  แต่ถ้าเกิดไม่ชอบใจโฟลเดอร์หรือชื่อที่โปรแกรมกำหนดให้สามารถตั้งค่าได้เองโดยคลิ๊ก Browse ดังภาพที่ 3

โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง      เล่นไฟล์เสียงไปด้านหน้า

โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง   หยุดเล่นไฟล์เสียง

image  เล่นไฟล์ก่อนหน้านั้น

โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง เล่นไฟล์ถัดไป

โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง กำหนดจุดเริ่มต้นที่ต้องการตัด

โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง   กำหนดจุดสิ้นสุดที่ต้องการตัด

 

 กำหนดช่วงของเวลาในไฟล์เสียงเพื่อตัดออก

                       ภาพที่ 5 กำหนดช่วงของเวลาในไฟล์เสียงเพื่อตัดออก

5. ให้กดปุ่ม โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง สำหรับเล่นเสียงเพลง แล้วให้กดปุ่ม โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง  เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นที่ต้องการตัดไฟล์เสียงออก  และ โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง  กำหนดจุดสิ้นสุดที่ต้องการตัดเสียงเพลงออก

6. หลังจากกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดแล้ว  อาจลองกด โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง  เพื่อทดลองเล่นไฟล์เสียงในช่วงที่กำหนด   เมื่อมั่นใจว่าได้กำหนดช่วงที่ต้องการตัดไฟล์ได้แล้วคลิ๊ก  โปรแกรมฟรีตัดไฟลืเสียง  เพื่อตัดช่วงเสียงในไฟล์ดังกล่าว

7. เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อจากนั้นกด save เพื่อทำการบันทึกไฟล์เสียงที่ตัดช่วงที่ไม่ต้องการออกไปได้แล้วค่ะ

Previous
Next Post »