การใช้สแกนเนอร์ใน Microsoft office 2013

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft office 2013 มาใช้ จึงพบปัญหาว่าไม่สามารถหาเมนูแทรก รูปภาพเพื่อใช้งาน Scanner ได้ เช่นเดียวกันกับ Microsoft office 2010 แต่ Microsoft office 2010 ก็มีวิธีการใช้งานสแกนเนอร์  ได้ดังบทความนี้   การแทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์ใน Word 2010  หรือ  การแทรกรูปจากการสแกนเนอร์ลง Word 2010 โดยตรง    แต่หลังจากค้น Microsoft office 2013 หาวิธีการแสนนานก็ไม่พบเมนูให้แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์เลย   แต่ค้นได้วิธีการที่จะพอใช้งานสแกนเนอร์ผ่าน Microsoft offcie  2013 ได้ดังนี้ค่ะ

scanner o microsoft office 2013

วิธีแรก เปิดใช้งานผ่าน OneNote 2013  เพราะที่โปรแกรม OneNote 2013 มีเมนูให้แทรกรูปภาพจาก Scanner ซึ่งเมื่อได้รูปภาพก็คัดลอกมาใช้งานกับ Microsoft office ตัวอืีน ๆ

ใช้ สแกนเนอร์ใน microsoft office2013

วิธีที่ 2  ติดตั้ง  Microsoft  SharePoint Designer 2007  มาติดตั้ง    โดยหลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมมา ตอนที่ติดตั้งให้เลือกการติดตั้งเป็น Customize

ใช้เครื่องสแกนใน word 2013

ต่อจากนั้นเลือกติดตั้งเฉพาะ Microsoft office Document Imageing    เสร็จแล้วคลิ๊ก Install Now

แก้ไขไม่สามารถใช้  scan ใน office 2013

หลังจากติดตั้งเสร็จ  จะมีโฟลเดอร์ Microsoft  office  เพิ่มขึ้นเข้ามา  เป็น Microsoft office Tools  ในนั้นจะมี  Microsoft  office Document scanning ที่คุณสามารถเข้าไปใช้เครื่อง scanner ได้ที่โปรแกรมตัวนี้ค่ะ

Previous
Next Post »