แปลงตัวเลขอารบิกเป็นไทยและ ตัวเลขไทยเป็นอารบิค

 


โค้ด visual basic  แปลงตัวเลขอารบิคเป็นไทยและตัวเลขไทยเป็นอารบิค ใน Microsoft word 

............................................................................................................................................................

Sub arabic_to_thai() For i = 0 To 9 With Selection.Find .Text = Chr(48 + i) .Replacement.Text = Chr(240 + i) .Wrap = wdFindContinue End With Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll Next End Sub Sub thai_to_arabic() For i = 0 To 9 With Selection.Find .Text = Chr(240 + i) .Replacement.Text = Chr(48 + i) .Wrap = wdFindContinue End With Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll Next 

End Sub

...........................................................................................................................................................
Previous
Next Post »