แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม

 แยกข้อความออกจากกันเป็นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม บทความก่อนได้นำเสนอ วิธีการในการแยกข้อความออกจากกัน  โดยแยกส่วนที่เป็นตัวอักษรพิเศษเช่น , ออกจ...

แยกข้อความออกจากกันเป็นแถวใหม่ใน Google sheet

 สวัสดีค่ะ วันนี้เอาวิธีการในการแยกข้อความออกจากกันมาฝากค่ะ  สำหรับวิธีการแยกข้อความออกจากกันเป็นแต่ละคอลัมภ์เคยนำเสนอในคลิป Youtube ไปแล้ว ...

วิธีล็อกสูตรในแถวหรือคอลัมภ์ของ Google sheet

 การใช้งาน Google sheet และ Excel มีบางอย่างที่คล้ายๆ กัน สูตรที่ใช้ใน Google sheet ทำให้เราทำงานกับฐานข้อมูลง่ายขึ้น  แต่สำหรับการใช้งานสูต...

เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ใน Google sheet

 วันนี้หยิบเอาวิธีการง่ายๆ ในการเปลี่ยนตัวอักษรอังกฤษจากตัวพิมพ์เล็ก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่  หรือ ตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นตัวพิมพ์เล็ก  หรือ  ให้เปลี่ยนเ...