แทรก Youtube videoใน Microsoft PowerPoint 2010

ได้รับมอบหมายให้สร้างงานำเสนอในรูปแบบ Powerpoint เพื่อนำเสนอหน่วยงาน  หลังจากสร้างสรรคงานได้พักใหญ่ ...