แบบทดสอบ Multiple choice ง่ายๆใน PowerPoint 2010

เพราะได้รับคำสั่งให้ทำไฟล์นำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint จึงได้ปัดฝุ่นความรู้ในการใช้งานโปรแกรมนำเสนอตัวนี้อีกครั้งหลังจากทิ้งไปนาน   วันนี้ทดลองเปิดคลิ๊กดูความสามารถใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้ จึงได้พบกับ Template ที่ช่วยในการสร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรม PowerPoint 2010 แบบง่ายๆ ง่ายจริง ๆ ค่ะ  คุณครูมือใหม่หรือมือเก่า ก็สามารถนำมาปรับใช้งานได้ทั้งนั้น ตามมาดูวิธีการใช้งาน PowerPoint 2010 ในการสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice) กับค่ะ

สร้างแบบทดสอบใน PowerPoint

การสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice ) ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2010

1. เปิดโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010 ขึ้นมา คลิ๊กที่เมนู แฟ้ม > สร้าง  > ประเภทเพิ่มเติม ดังรูปที่ 1

สร้างข้อสอบใน PowerPoint

2. คลิ๊กที่คำถามและการทดสอบ เพื่อทำการดาวน์โหลดเทมเพลตในการสร้างแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก ในขั้นตอนนี้เราต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนะคะ 

การทำสื่อการเรียนด้วย PowerPoint

3.คลิ๊กที่การทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  ต่อจากนั้นจะเห็นข้อมูลของเทมเพลต ด้านขวามือ คลิ๊กที่ ดาวน์โหลด  เป็นการดาวน์โหลดเทมเพลตดังกล่าวมาใช้งาน

การทำแบบทดสอบด้วย PowerPoint

4.หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเทมเพลตดังกล่าวจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างการใช้งานของ PowerPoint ดังรูปที่ 4 โดยเทมเพลตจะประกอบด้วย

-  สไลด์แสดง คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ

-   ข้อสอบจำนวน 4 ข้อ

-   หน้าจบ

-   หน้าเฉลยข้อสอบ

รวมทั้งหมดเป็น 7 สไลด์

5. ให้ทำการแก้ไขข้อความในสไลด์ต่าง ๆ เช่น แก้ไขข้อคำถาม แก้ไขข้อความคำแนะนำ ในการทำแบบทดสอบ

การทำข้อสอบด้วยแบบหลายตัวเลือกด้วยโปรแกรม PowerPoint

6.ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลในแบบทดสอบให้น่าสนใจขึ้น ในเมนู ออกแบบ

7. การต้องการเพิ่มข้อสอบก็ใช้วิธีการคัดลอกสไลด์แล้ววาง หรืออาจเพิ่มรูปภาพ เพิ่มเสียงให้ข้อสอบท้าทายมากขึ้น  ต้องลองเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมกันเองนะคะ

แค่นี้แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก(Multtiple choice) แบบง่ายๆในโปรแกรม PowerPoint ก็สำเร็จผลแล้วค่ะ ทดลองทำแบบทดสอบดูนะคะ

Previous
Next Post »