ประเภทของไฟล์ชนิดต่างๆ |File Types

ไฟล์ต่างๆในที่เรามักใช้งานมักมีหลายประเภท  โดยทั่วไปมักจะมีนามสกุลต่อท้ายให้เราทราบว่าเป็นไฟล์งานประเภทไหน หรือใช้ในระบบปฏิบัติการอะไร   วันนี้เลยขอเก็บความรู้ประเภทของไฟล์ที่มักพบบ่อยในโลกออนไลน์   ดังนี้


ไฟล์ที่ถุูกบีบอัด

 • zip
 • rar
 • 7z

ไฟล์ประเภทเพลง
 • mp3
 • ogg
 • wma - Windows Media Audio
 • cda - ออดิโอซีดี
 • amr - Adaptive Multi-Rate compressed audio
 • flac - ออดิโอไฟล์ที่ เข้ารหัสโดย Flac (lossless audio codec)

ไฟล์วีดีโอ multimedia
 • 3gp - Multimedia files for wireless networks
 • mp4 - MPEG-4 video file format
 • flv - Flash video file
 • wmv - Windows Media Video
 • avi - Audio Video Interleave movie

ไฟล์ดิสอิมเมจ
 • bin - Binary file
 • iso - CD/DVD ISO binary image file

ไฟล์สำหรับเปิดโปรแกรมต่างๆ
 • com - Command file
 • lnk - Windows Shortcut
 • exe - Executable file

ไฟล์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  internet
 • asp, aspx - ASP script, page
 • css - Cascading Style Sheets file
 • htm, html - HyperText Markup Language file - web page
 • js - JavaScript file
 • mht - Mime HTML (MHTML) file
 • rss - Really Simple Syndication - RSS file format

ไฟล์รูปภาพ  image
 • png - Portable (Public) Network Graphic
 • gif - Graphics interchange file format
 • jpg - JPEG bitmap image file format

ไฟล์ทั่วไป
 • txt - Common text file
 • pdf - ไฟล์ pdf
 • eml - ไฟล์อีเมล์
 • swf - ShockWave Flash, Animated vector format for the Internet

 

เครดิต  นามสกุลไฟล์ชนิดต่างๆ

Previous
Next Post »