เปลี่ยน Background ให้รูปภาพใน Photoscape


เปลี่ยนพื้นหลังให้โฟโต้สเคป


รูปภาพหลังเปลี่ยน background
เปลียน พื้นหลังให้ photoscape
  รุปภาพก่อนเปลี่ยน bakground
วันนี้ว่างจัด…ที่ว่างไม่ใช่ว่างเพราะไม่มีงานทำ  แต่งานมันกองท่วมโต๊ะใหญ่ๆ แต่ทว่า ก็ว่างจัด  เพราะอารมณ์มันยังไม่พร้อมจะทำ  ตระเวนหาวีดีโอนั่งดูเล่น ๆ เพื่อสร้างอารมณ์ให้พร้อมสำหรับการสะสางงาน  พลันไปเจอเข้ากับวิธีการลบ พื้นหลัง (Background) ให้กับรูปภาพจากโปรแกรมแต่งรุปที่ดิฉันใช้อยู่เป็นประจำ  เคยมีคำถามจากเพื่อนหลายคน เกี่ยวกับการลบ Background ในโปรแกรม Photscape แต่ดิฉันก็ตอบไม่ได้สักที   ครั้นมาเจอคำตอบ  ก็อดที่จะนำมาแบ่งปันไม่ได้  วิธีการไม่ยากเลยจริง ๆ ค่ะ แต่พึ่งจะรู้ Smile ตามดูดูขั้นตอนในการลบพื้นหลัง (Background ) ให้กับรูปภาพในโปรแกรม Photoscape กันหน่อยค่ะ
first for change background
                                                    ภาพที่ 1  แสดงหน้าต่างเมนู จัดหน้า
ขั้นตอนที่ 1   เปิดโปรแกรม Photoscape คลิ๊กที่เมนูจัดหน้า
ขั้นตอนที่ 2 ลากรูปภาพที่ต้องการเปลียน  background และรุปภาพที่ต้องการนำมาเป็น background  วางตรงพื้นที่ทำงานในโปรแกรม ข้อสังเกตว่า ภาพที่ต้องการเปลี่ยน background และ ภาพที่ต้องนำมาทำbackground ต้องมีขนาดและรุปทรง เหมือนกันนะคะ
ขั้นตอนทีี่ 3 บันทึกภาพที่ได้ 
Clone stamp tool in photoscape
                                              ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างเมนูแก้ไขรูปภาพใน Photoscape
ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่เมนูแก้ไขในโปรแกรม Photoscape
ขั้นตอนที่ 5 ลากรุปภาพจากขั้นตอนที่ 3  ที่สร้างไว้มาวางตรงกลางพื้นที่ทำงาน
ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่เมนู Tool> Clone stamp
ขั้นตอนที่ 7 เลือกขนาดของแปรงที่ต้องการใช้สำหรับลบพื้นหลัง  เลือกให้เหมาะสม 
change background in easy step
                                       ภาพทีี่ 3  กำหนดจุดเร่ิมต้นในการเปลี่ยน background
ขั้นตอนที่ 8  นำเมาส์มาคลิ๊กที่ ภาพที่ต้องการนำทำเป็น background โดยคลิ๊กที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการนำมาทำเป็น background 
ขั้นตอนที่ 9 ลากเมาส์มาที่ จุดเริ่มต้นที่ต้องการเปลี่ยน background สังเกตว่าจะมีเส้นเป็นเส้นประ เชื่อมต่อระหว่าง ภาพที่ต้องการนำมาทำเป็น background และภาพที่ต้องการเปลี่ยน background change background in photoscape
                               ภาพทีี่ 4  การเลือกเครื่องมือ Clone stamp สำหรับเปลี่ยนพื้นหลัง
ขั้นตอนที่ 10 ลากเมาส์เพื่อทำการลบพื้นหลังของภาพต้นฉบับที่ต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง  จะสังเกตว่า  เมื่อลบภาพที่ต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง  สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือ ภาพที่ต้องการนำมาเป็นพื้นหลังจะเข้ามาแทนที่ 
crop photoscape
                          ภาพที่ 5 เครื่องมือตัดภาพ เพื่อเลือกตัดเฉพาะในส่วนที่ต้องการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 11 หลังการเปลี่ยนพื้นหลังจนเสร็จสิ้น   คลิ๊กที่เมนุตัดภาพ ลากเมาส์ครอบรูปภาพบริเวณที่ต้องการนำมาใช้งาน  แล้วคลิ๊กที่ตัดภาพ ดังรูป
finish of change background
                                 ภาพที่  6 บันทึกภาพที่เปลี่ยนพื้นหลังเก็บไว้ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 12  บันทึกภาพที่ผ่านการเปลีี่ยน background แล้วเก็บไว้ใช้งานจ้า ….
เสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยน background ให้กับรุปภาพด้วยฟรีแวร์ Photoscape แล้วค่ะ เห็นไหมว่าไม่ยากเลย
วีดีโอศึกษาเพื่มเติมการเปลี่ยนพื้นหลัง ( background )ให้รูปภาพในโปรแกรม Photoscape


Previous
Next Post »

2 ความคิดเห็น

Write ความคิดเห็น
worrapong
AUTHOR
26 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:43 delete

ทำไมผมทำไม่ได้ครับ

Reply
avatar
aphsara
AUTHOR
26 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:51 delete

@Worrapong คะ ติดตอนไหนคะ ปัจจุบันดิฉันก็ยังใช้วิธีนี้ในการลบ background รูปภาพด้วย photoscape อยู่ค่ะ

Reply
avatar